Registrera kund
Jag har kundnummer hos Lyreco men saknar ID och lösen
Jag som arbetar inom kommun, stat, region eller andra organisationer vars org.nr som börjar med 2 eller jag som arbetar i ett företag med 50 anställda eller fler med ett befintligt ramavtal hos Lyreco men saknar kundnummer registrerar mig här.
Jag som arbetar i ett företag med upp till och med 49 anställda eller som saknar befintligt ramavtal hos Lyreco eller vill handla som privatperson registrerar mig här.